Mediation

Wat is mediation?
Mediation of (conflict)bemiddeling is niks meer of minder dan onder begeleiding een conflict oplossen. Een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, zal de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleiden om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen een optimale besluitvorming te komen.
Mooie woorden, maar wat houdt dat nou in?
Tijdens de mediation krijgen beide partijen de gelegenheid hun verhaal te doen en samen te zoeken naar een oplossing.
Deze doelstelling proberen partijen te bereiken door respectvol en onderzoekend te werk te gaan.
Niet alleen de feiten, zoals beide partijen die zien komen op tafel, maar ook de gevoelens die hierover bestaan. Achterliggende angsten en wensen  zullen hierdoor duidelijk worden. Door ook dit met elkaar te bespreken, ga je elkaar wat beter begrijpen en is het samen zoeken naar een oplossing een stapje dichterbij gekomen. Als mediator zijn wij altijd onpartijdig en neutraal. Neutraal houdt in dat wij, de mediator, geen belang hebben bij de uitkomst.

Wat zijn de voordelen van Mediation?
Het allergrootste voordeel is wel, dat jezelf kan bijdragen aan de oplossing. Ga je (beiden) naar een advocaat en het juridisch voor laten komen, dan is het een derde (de rechter) die bepaald wat de oplossing zal zijn. Mediation werkt sneller en is minder duur dan naar de rechter gaan. Je schakelt maar één mediator in en die kosten deel je met de andere partij.
Mediation geeft blijvende oplossingen. Omdat je samen naar een oplossing zoekt, zal deze beter bij je passen. Het geeft achteraf dan ook een beter gevoel, waardoor je het makkelijker achter je kan laten.  In tegenstelling tot een advocaat, is een mediator onpartijdig en geeft geen oordeel. Daarom komt ieders mening aan bod.
Tijdens een mediation wordt er gedacht in oplossingen. Je kijkt niet alleen terug naar het verleden maar juist ook naar de toekomst.
Maar het allergrootste voordeel is wel, dat jezelf bij kan dragen aan de oplossing. Ga je (beiden) naar een advocaat en het juridisch voor laten komen, dan is het een derde (de rechter) die bepaald wat de oplossing zal zijn. Bij deze uitkomst is altijd minimaal 1 verliezer, terwijl we bij mediation werken naar een win-win situatie.

Wanneer  is mediation mogelijk?
Om een goede keuze te maken, is het belangrijk om naar jouw situatie te kijken. Is er nog goed overleg tussen jullie mogelijk en willen jullie samen tot een oplossing komen? Dan kun je besluiten samen een mediationtraject in te gaan. Een mediator gaat samen met jullie om de tafel zitten en in goed overleg worden alle afspraken gemaakt. Jullie zullen allebei hier en daar wat water bij de wijn moeten doen om er uiteindelijk samen goed uit te komen.
Een mediation is ook alleen mogelijk, als beide partijen op vrijwillige basis het traject aangaan, als er onderhandelingsruimte is en als er onderhandelingsbereidheid is. Dit wil zeggen dat beiden de bereidheid hebben samen te zoeken naar een passende oplossing.