Jongeren

  Soms zit je hoofd vol met vragen.
Vragen als:

 • waarom voel ik mij altijd zo ongelukkig?
 • waarom heb ik altijd ruzie met mijn ouders?
 • waarom ben ik zo vaak boos?
 • waarom voelt mijn hoofd als een chaos?
 • waarom begrijp ik sommige dingen niet?
 • waarom word ik gepest?
 • waarom maak ik de verkeerde keuzes?
 • waarom maak ik met iedereen ruzie?
  Samen met jou gaan we op zoek naar antwoorden.
  Je mag altijd vrijblijvend informatie, hulp of een kennismakingsgesprek  aanvragen bij Praktijk Amdymara. Bel of app dan naar 06 411 72 490.

Mijn ouders gaan scheiden en nu?

  • Ik weet mij geen raad / Ik ben bang.
  • Wat staat mij nu allemaal te wachten?
  • En welke keuzes gaan er nu voor mij gemaakt worden en word ik hier wel in gehoord?
  • Ik wil niet moeten kiezen tussen mijn ouders.
  • Mijn ouders praten ‘tegen’ mij over de ander, maar weinig of niet ‘met’ mij. En ik wil hun problemen met elkaar of over elkaar niet weten.
  • Ik moet bij de ene ouder gaan wonen, maar wil eigenlijk bij de andere ouder wonen.
  • Ik heb er zo’n verdriet van, maar niemand die mij hierin ziet of hoort.
  • Mijn broertje(s) / zus(jes) en ik worden uit elkaar gehaald.
  • Ik mag mijn andere ouder niet zien.
   Wil je graag hulp, informatie over scheiden of wil je er graag met iemand over praten.
   Iemand die met je meedenkt, naar je luistert en je bijstaat bij de scheiding,
   bel of app dan naar 06 411 72 490.

Ik word mishandeld of gepest thuis / op school / op straat / bij de sportvereniging.
Ten eerste: als je direct in nood bent, bel altijd meteen 112 (is gratis en heb je geen beltegoed voor nodig)!

(Kinder)Mishandeling is elke vorm van bedreigende of gewelddadige wisselwerking van lichamelijke, psychische of seksuele aard, waardoor ernstige schade wordt aangedaan of dreigt te worden aangedaan aan de minderjarige in de vorm van lichamelijke of geestelijk letsel. Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden van belangrijke hulp, medische zorg en onderwijs.

Voorbeelden van kindermishandeling zijn: 

 • Seksuele mishandeling: seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt.
 • Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld.
 • Emotionele of geestelijke mishandeling: een volwassen persoon scheldt het kind regelmatig uit, doet vaak afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het kind opzettelijk bang.
 • Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft.
 • Emotionele of geestelijke verwaarlozing: een doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind. Het negeren van de behoefte van het kind aan liefde, warmte en geborgenheid.
 • Getuige van geweld tussen ouders en verzorgers.
 • Praktijk Amdymara kan je helpen met de situatie om te gaan.
  Samen gaan we kijken welke instanties er eventueel nodig zijn om in te schakelen.
  Grenzen aangeven is soms moeilijk, zeker als je je geïntimideerd (bang gemaakt) voelt. Een assertiviteitscursus bij Praktijk Amdymara kan helpen om duidelijker aan te geven wat je wel en niet wilt.
  Wil je hulp, je verhaal kwijt, leren je grenzen aan te geven, leren steviger in je schoenen te staan of samen de situatie laten stoppen, bel of app naar 06 411 72 490